PRIVACYVERKLARING

Stichting Streetwise, gevestigd aan Honigmannstraat 31, 6411 LJ te Heerlen, stelt zich verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Stichting Streetwise verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens van websitebezoekers. Ook gebruiken we geen social media plugins, anders dan links naar onze eigen social media kanalen. Wel kunnen ondernemers contact met ons opnemen via een intakeformulier, waarvoor gegevens verzameld worden die benodigd zijn voor het inplannen van een intakegesprek.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Stichting Streetwise verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het inplannen van een intakegesprek, het verantwoorden van onze werkzaamheden aan de overheden waarvoor wij actief zijn.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Stichting Streetwise bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Stichting Streetwise verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om verantwoording af te leggen over onze werkzaamheden aan de overheden waarvoor wij actief zijn.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Stichting Streetwise gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Streetwise en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@wijzijnstreetwise.nl. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Stichting Streetwise neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze of via contact@wijzijnstreetwise.nl.

WAAR U TERECHT KAN MET UW VRAGEN EN KLACHTEN

Heeft u vragen omtrent het verwerken van uw persoonsgegevens bij Stichting Streetwise? Dan kunt u contact opnemen via contact@wijzijnstreetwise.nl.

Stichting Streetwise wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heeft uw gemeente ook een centrumvisie maar zijn er uitdagingen wat betreft de realisatie? Streetwise kijkt graag mee.