voor overheden

Compact, levendig, divers

Dat is wat een winkelgebied van de toekomst moet zijn. Geen monofunctionele, inwisselbare centra van voorheen. Eigenheid, identiteit en smoel moet het krijgen. Voor de eigen bewoners en voor bezoekers.

Het klinkt zo mooi en zo logisch, maar hoe gaan we dit bereiken? Streetwise heeft een integrale aanpak ontwikkeld die als uitvoerend instrument dient voor retail- en centrumvisies. Onze aanpak is erop gericht een structurele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een toekomstbestendig winkelgebied.

Streetwise past haar werkwijze met succes toe in een twintigtal Limburgse winkelgebieden, variërend van kleine kernen tot stedelijke centra.

Onze aanpak

Vestigingsklimaat

Het vestigingsklimaat in een winkelgebied is een complex samenspel tussen (gemeentelijke) overheid, ondernemers, vastgoedpartijen en financiers. Streetwise vormt de verbinding tussen al deze partijen om de rode loper uit te rollen voor ondernemerschap.

Er wordt gewerkt aan de facilitering vanuit de gemeente, actieve betrokkenheid van bestaande ondernemers, investeringsbereidheid van de vastgoedmarkt en financieringsbereidheid van de bankensector.

Streetwise weet de randvoorwaarden van een positief vestigingsklimaat te vertalen richting alle partijen waardoor er kansen ontstaan voor nieuwe vestigers.

Nieuw ondernemerschap

Streetwise zet zich in om nieuw ondernemerschap aan te trekken en te begeleiden. Hierin zijn drie doelgroepen te onderscheiden: starters, uitbreiders met een extra vestiging en verplaatsers (bij voorkeur van periferie naar kernwinkelgebied).

Met een bewezen stappenplan wordt de ondernemer door alle fasen van de voorbereiding geloodst: van ondernemingsplan en financieel plan, tot het vinden van een geschikte locatie, huurvoorwaarden, financieringsmogelijkheden en vergunningaanvragen. Dit alles in nauw samenwerkingsverband en overleg met de gemeente waardoor er regie ontstaat op de clustering en branchering van bedrijvigheid in het winkelgebied.

Streetwise vormt daarbij een specialistische aanvulling op een gemeentelijk ondernemersloket.

Flankerend beleid

Vaak is een extra prikkel nodig om de gewenste dynamiek op gang te brengen. Streetwise heeft uitgebreide ervaring met diverse vormen van stimuleringsregelingen, zowel publiek als privaat gefinancierd.

Daarnaast denkt Streetwise mee in de praktische uitwerking van retail- en horecabeleid, afbakening van het kernwinkelgebied en de toepassing van wet- en regelgeving omtrent mengformules. En dit alles met een pragmatische, resultaatgedreven blik.

Heeft uw gemeente ook een centrumvisie maar zijn er uitdagingen wat betreft de realisatie? Streetwise kijkt graag mee.

In gesprek over de mogelijkheden?

Neem contact met ons op om te ontdekken wat Streetwise kan betekenen in de uitvoering van de retail- of centrumvisie in jouw gemeente.

Mail ons

Ondernemersverhalen

Zoveel ondernemers, zoveel uitdagingen. De weg naar een succesvolle vestiging van je eigen zaak is vaak lang en hobbelig. En toch is het eindresultaat alle inspanningen waard. Deze ondernemers weten er alles van.

“Ik greep mijn kans en ging mijn droom achterna”

Fez Feelz
Lees meer

“De lijnen bij Streetwise zijn kort, je krijgt snel een reactie”

Dresses Boutique
Lees meer